W dniu 25 listopada 2020 roku obchodzimy Światowy Dzień  Pluszowego Misia. W dobie pandemii nie możemy zorganizować tego jakże przemiłego święta. Mając na względzie najmłodszych mieszkańców naszego miasta i gminy zapraszamy serdecznie wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie „ Mój ulubiony MIŚ”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „ MÓJ ULUBIONY MIŚ”

Organizator:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim,

Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, tel:566841174

Zasady konkursu:

Konkurs adresowany jest do wszystkich  dzieci  w wieku od 3 lat z terenu miasta i gminy

Kowalewo Pomorskie. Konkurs polegał będzie na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej

technice  i dowolnym formacie. Fotografie pracy plastycznej należy przesłać na adres

e-mail: mgokkowalewo@xl.wp.pl do dnia 29 listopada 2020roku.

Przewidziane atrakcyjne nagrody.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 grudnia 2020roku.

O miejscu rozstrzygnięcia konkursu powiadomimy w późniejszym terminie.

Informacje dodatkowe:

Wszystkie wykonane prace wyeksponowane zostaną na wystawie w galerii

internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim.

Komisja konkursowa oceni wszystkie nadesłane prace plastyczne i przydzieli nagrody

oraz wyróżnienia.

Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

Klauzula informacyjna