28 stycznia 2024r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Gmina Kowalewo Pomorskie po raz kolejny zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wydarzeniu nazwanemu „Płuca po pandemii” towarzyszyło hasło „Tu wszystko gra OK!”.  Już od samego świtu na ulice miasta i gminy wyruszyło dwudziestu wolontariuszy oraz dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Pluskowęs i Kowalewa Pomorskiego zbierających pieniądze na ten szczytny cel.  O godzinie 1700 w sali widowiskowej Domu Kultury rozpoczęcia wielkiego finału WOŚP dokonali: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie – Pan Jacek Żurawski, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Barbara Niewidział oraz Szef Sztabu – Pan Daniel Brożek. Idealnym startem tej wspaniałej imprezy były występy artystyczne. Na naszej scenie zaprezentowali się: Chór 730-lecia Kowalewa Pomorskiego pod kierunkiem p. Justyny Narewskiej, Karolina Zielińska i Marek Piątkowski, Amelia Szczepańska, Anna Szocińska, Antonina Szczepańska, Weronika Sadakiewska i Liwia Rudewicz z koła wokalno-teatralnego pod kierunkiem Pani Karoliny Kołodziej, Monika Putz z Zespołu Szkół nr. 1 im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, Zespół taneczny FAN ze SP w Kowalewie Pomorskim pod kierunkiem p. Katarzyny Grabowskiej, Wiktoria Pacholec z Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kowalewie Pomorskim pod kierunkiem p. Agaty Maciołek, Agnieszka Nowodworska i Julia Matuszewska z koła piosenki rozrywkowej pod kierunkiem p. Agaty Maciołek, Julia Jarzyńska, Zuzanna Rudzka, Natalia Wudzińska z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół ze SP w Kowalewie Pomorskim pod kierunkiem p. Jolanty Zaremskiej oraz p. Pauliny Szymańskiej-Banickiej, zespół flażoletowy ze SP w Kowalewie Pomorskim pod kierunkiem p. Karoliny Gręźlikowskiej i zespół The Cover Band ze SP w Kowalewie Pomorskim pod kierunkiem p. Aleksandry Góralskiej i p. Marty Zielińskiej. Dla najmłodszych mieszkańców gminy odbyły się zajęcia plastyczne przygotowane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Brodnicy. Jednym z ważniejszych elementów Finału były licytacje przekazanych przez darczyńców wyjątkowych przedmiotów, wypieków, gadżetów, voucherów, zaproszeń i innych – za co bardzo serdecznie dziękujemy. Podczas imprezy o najedzone brzuszki zadbały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Bielska, Szewy oraz Piątkowa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim z Was, którzy zaangażowali się w organizację Gminnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, całemu Sztabowi, wolontariuszom, opiekunom, nauczycielom, zastępom Straży Pożarnej, Panu Patrykowi Skorskiemu, darczyńcom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Pracownikom M-GOK i MGOPS, Wojskowemu Centrum Rekrutacji w Brodnicy i wszystkim artystom występującym na scenie.

                                                                 Gorące podziękowania za hojność i dobre serca.

                                                              Szef Sztabu 32 Finału WOŚP            Dyrektor M-GOK
                                                                         Daniel Brożek                         Barbara Niewidział

Skip to content