Klub Seniora

AKTUALNOŚCI

HISTORIA

1974r – 17 listopada z inicjatywy Komitetu Osiedlowego na zebraniu koła PZERiI wysunięto wniosek utworzenia Klubu Seniora. Władysław Raczyński zaproponował nazwę  Złota Jesień, która została przyjęta jednogłośnie.

1975 r.- W Roku Jubileuszowym – 700-lecia Kowalewa Pomorskiego Klub Seniora pracuje w oparciu o wytyczne planu. Rada klubu składa się z trzech osób:

Władysław Raczyński – przewodniczący

Jan Murawski – z-ca przewodniczącego

Czesław Grabowski – skarbnik

Spotkania członków odbywały się w czwartki o godz. 16:00 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury i miały charakter towarzyski

1978 r. – Uchwała nr 46 Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZERiI w Toruniu został powołany 12 stycznia 1978 r Oddział Miejsko-Gminny Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Kowalewie

Skład Zarządu:

Czesław Graboski – przewodniczący

Józef Łabich – z-ca przewodniczącego ; prezes Klubu Seniora

Stanisław Burak – sekretarz

Tadeusz Kaszubowski – skarbnik

Jan Gajewski – z-ca prezesa Klubu Seniora

Członkowie Zarządu : Jadwiga Bartowska, Stanisław Lasia, Jan Kamiński, Zygmunt Wasicki

 

1979 r.- Przy Klubie Seniora działa zespół muzyczny oraz chór prowadzony przez Leona Kolińskiego, które to uatrakcyjniają każdą imprezę.

1989 r.- 14 stycznia spotkanie noworoczne przy choince z opłatkiem. Przybył zaproszony gość Ks. Kanonik Franciszek Ksawery Okroy. Władze Miejsko- Gminne reprezentował Naczelnik p. Andrzej Grabowski. Kolęda Wśród nocnej ciszy  rozpoczęła wieczornicę.

1992r.- 9 stycznia uroczysta choinka i Kolęda po raz pierwszy.

2011r. Obecny skład Zarządu Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów Oddział rejonowy w Kowalewie Pomorskim:

Przewodnicząca – Maria Nowatka

Sekretarz – Danuta Maciejewska

Skarbnik – Teresa Kowalska

KONTAKT

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Kowalewie Pomorskim
ul. Plac Wolności 13
87- 410 Kowalewo Pomorskie

NIP: 878-12-81-787

tel. (056) 684 11 74
mgokkowalewo@xl.wp.pl

Dyrektor: Barbara Niewidział

Inspektorem Ochrony Danych w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im.Władysława Stanisława Reymonta
w Kowalewie Pomorskim jest:

Łukasz Goszczyński

kancelariachg@gmail.com

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 8:00-18:00
Środa: 8:00-19:00
Czwartek: 8:00-18:00
Piątek: 8:00-18:00
Sobota ,niedziela:
zgodnie z kalendarzem imprez

Skip to content