JUBILEUSZ 50-LECIA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim

HISTORIA M-GOK W KRÓTKIM ZARYSIE :

Dom Kultury w Kowalewie Pomorskim został wybudowany i oddany do użytku w 1972 roku. Od 1991 roku Dom Kultury staje się placówką samorządową, nadzór merytoryczny i finansowy przejmuje Rada Miejska. Uchwałą Rady Miejskiej w 1994 roku następuje połączenie Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w jedną instytucję o nazwie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim. Zadaniem priorytetowym M-GOK jest integracja osób z różnych środowisk i grup społecznych oraz pozyskiwanie nowych odbiorców naszej działalności w zakresie kulturalno-artystycznym. Dom Kultury wypracowuje szereg imprez kulturalno-edukacyjno-rozrywkowych, które na stałe wpisały się do Gminnego Kalendarza Imprez, takie jak: Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, uroczystości z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja, Narodowego Święta Niepodległości, konkursy wielkanocne i bożonarodzeniowe, Międzynarodowy Turniej Szachowy, Integracyjne Spotkania Osób Niepełnosprawnych,finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,Narodowe Czytanie, plenery malarskie, wystawy, koncerty, spotkania autorskie, konkursy: ekologiczne, plastyczne, recytatorskie, piosenki dziecięcej. Od 1994 roku M-GOK prowadzi wydawnictwo miesięcznika „ Goniec Kowalewski”.W roku 2000 z okazji 725 -lecia nadania praw miejskich dla miasta Kowalewo Pomorskie Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury imienia Władysława Stanisława Reymonta.W 2002 roku powstaje przy M-GOK Stowarzyszenie Artystów Amatorów ARS-skupia ono artystów z ternu naszej gminy: plastyków, muzyków, grafików, fotografików oraz artystów rękodzieła. W roku 2022 stowarzyszenie ARS obchodzi swoje 20 urodziny. W 2004 roku swoją działalność pod kierunkiem mgr Mieczysława Domareckiego aktywuje 4-głosowy , wielopokoleniowy „ Chór 730-lecia Kowalewa Pomorskiego”. Powstanie chóru było prezentem dla Miasta z okazji 730-lecia nadania Praw Miejskich, które obchodzono w 2005 roku. Chór na swoim koncie ma już 146 koncertów. Obecnym dyrygentem chóru jest mgr Justyna Narewska absolwentka Akademii Muzycznej

w Bydgoszczy.Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury został rozbudowany: pozyskano wiele pomieszczeń , które służą całej naszej społeczności, m. in.: scena plenerowa, sala kameralna oraz I i II piętro. Przystosowano budynek dla osób niepełnosprawnych : podjazdy na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz winda. 10.04.2016 roku na skwerze przed M-GOK dokonano odsłonięcia pomnika-kamienia upamiętniającego tragedię smoleńską. Na pomniku umieszczono replikę tablicy Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. W 2019 roku Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński przekazało ziemię pochodzącą z miejsc tragedii Katyń i Smoleńsk, którą umieszczono w dwóch specjalnie przygotowanych urnach tuż przy kamieniu.Przy M-GOK od wielu lat działają : Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Kobiet Kreatywnych , Towarzystwo Miłośników Kowalewa oraz koła zainteresowań: Klub Młodego Plastyka, zajęcia szachowe, koło rzeźbiarskie i od niedawna zajęcia z ceramiki artystycznej.

M-GOK jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez i uroczystości odbywających się na terenie miasta i gminy.

25 czerwca 2022 roku M-GOK obchodził Jubileusz 50-lecia. O godz. 15.00 rozpoczęły się uroczystości na Placu 700-lecia wciągnięciem Flagi Narodowej na maszt , następnie w asyście orkiestry dętej z Aleksandrowa Kujawskiego krokiem marszowym wszyscy przybyli goście przeszli na plac za budynkiem M-GOK. Pani Barbara Niewidział -Dyrektor M-GOK wraz z Panem Jackiem Żurawskim Burmistrzem Miasta Kowalewo Pomorskie przywitali wszystkich przybyłych gości. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością na Jubileuszu 50-lecia M-GOK zaszczycił Pan Mikołaj Bogdanowicz -Wojewoda Kujawsko – Pomorski, który wręczył medale i dyplomy „Zasłużonym dla Kultury Polskiej”. Medale otrzymali: p. Maria Nowatka, p. Mieczysław Domarecki, p. Maria Kuźniar, p. Marek Piątkowski, p. Ewa Cierniakowska, p. Barbara Niewidział, p. Danuta Płuciennik – Dębińska, p. Alina Krystyniuk, p. Joanna Piasecka i p. Roman Stawicki.

Dyplomy otrzymali: p. Kamila Jeziorska, p. Anna Kriwald – Chlebowska, p. Benedykt Mroziński, p. Danuta Kołodziej, p. Wiktor Kamiński i p. Ewa Dąbkowska.

W sali widowiskowej M-GOK zaprezentowano prace plastyczne członków Stowarzyszenia Artystów Amatorów ARS. Prace wykonane w różnych technikach artystycznych (olej,akwarela, grafiki, oraz prace rękodzielnicze .Swoje prace zaprezentowali: p. Ludwika Markiewicz, p. Zofia Znajewska, p. Elżbieta Szyjkowska, p. Agata Arbart, p. Jadwiga Zubko, p. Dorota Wardeńska, p. Barbara Niewidział, p. Grażyna Kilanowska, p. Roman Stawicki i gościnnie p. Antonina Chukhraieva z Ukrainy. W tejże sali wystawiono także kroniki: Domu Kultury, Stowarzyszenia ARS, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Chóru 730-lecia Kowalewa Pomorskiego, Społecznego Komitetu Upamiętniającego Tragedię Smoleńską oraz egzemplarze miesięcznika ‘Goniec Kowalewski”.

W programie artystycznym wystąpili: zespól taneczny „FAN”ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim pod kierunkiem p. Katarzyny Grabowskiej, p. Jacek Beszczyński, Agata Maciołek i Leszek Miliński, Kabaret Klubu Seniora „ Kowalewiacy”pod kierunkiem p. Marii Kuźniar , Jakub Ciesielski, Karolina Zielińska i Marek Piątkowski, Mirosław Deredas z zespołem.

Pięknie dziękujemy za pomoc w organizacji Jubileuszu sponsorom : Firmie PLASTICA Sp.z o.o. w Frydrychowie, Zarządowi Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim za przekazane środki finansowe, p. Hannie Kalinowskiej, p. Urszuli Behrendt.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim za pomoc w postaci usługi kelnerskiej uczniów szkoły. Gorące podziękowania kierujemy za liczne podziękowania, kwiaty , upominki przekazane dla M-GOK : p. Jackowi Żurawskiemu Burmistrzowi Miasta, p. Zycie Szymańskiej – Kierownikowi MGOPS, p. Danucie Maleckiej – v -ce Staroście Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, p. Andrzejowi Grabowskiemu – Przewodniczącemu Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego, p. Joannie Piaseckiej – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim, p. Iwonie Moszkowicz – Dyrektor SP Mlewo, p. Bogdanowi Oskwarek – Dyrektorowi Zespołu Szkól w Kowalewie Pomorskim, p. Danucie Drożdża – Dyrektor SP Wielka Łąka, p. Renacie Kałuża – Dyrektor SP Pluskowęsy, p. Małgorzacie Pęcherskiej – Żary z- cy Dyrektora SP Kowalewo Pomorskie, p. Julii Szczepańskiej – Dyrektor SP Wielkie Rychnowo, Ewie Kaźmierkiewicz z- cy Dyrektora Miejskiej Powiatowej Biblioteki w Golubiu- Dobrzyniu, p. Piotrowi Janiszewskiemu, p. Krzysztofowi Szulc, p. Zofii Marchewce- Wojciechowskiej, p. Annie Grabowskiej – Prezes Towarzystwa Miłośników Kowalewa Pomorskiego, Polskiemu Związkowi Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pomorskim, p. Marcie Pawlik – Śliwa Przewodniczącej KGW Sierakowo,p.p. Henryce i Zbigniewowi Krasickim, p. Krystynie Szczepańskiej, p. Zofii Moszkowicz , p. Ewie Nowodworskiej, p. Beacie Stempskiej, Radnym Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, Sołtysom, członkom KGW z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Skip to content