REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNA BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI

ORGANIZARTOR

–   Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim .

CELE KONKURSU
– promocja: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim, książki i czytelnictwa
– promowanie działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim

– wspieranie działań i możliwości twórczych osób dorosłych i dzieci
– utrwalanie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego wielu pokoleniom
– zachęcanie do odwiedzania Biblioteki
– wybrany projekt będzie stanowił element reklamowy kowalewskiej Biblioteki

TEMATYKA
Tematem pracy jest praca plastyczna będący artystyczną wizją twórcy,
dotycząca przyszłości kowalewskiej Biblioteki która będzie promować książkę, czytelnictwo i
(np. aranżacja wnętrza biblioteki w przyszłości, wygląd budynku biblioteki w przyszłości), UCZESTNICY
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkańców gminy
Kowalewa Pomorskiego od  8  roku życia wzwyż. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:;
– II grupa wiekowa: 8 – 9 lat;
– III grupa wiekowa: 10 – 13 lat;
– IV grupa wiekowa: 14 – 17 lat;
– V grupa wiekowa: 18 lat wzwyż;
– Nagroda GRAND PRIX
ZASADY UCZESTNICTWA
– należy dostarczyć na adres Organizatora własnoręcznie wykonaną pracę,
– jeden autor może zgłosić na konkurs jedną prace,

– pracę należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną w prawym rogu pracy, zawierającą: imię, nazwisko, wiek, – prace nie mogą być wykonywane w grupach,
– uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ekspozycję nadesłanych prac oraz ich dalsze wykorzystanie (na stronie internetowej organizatora konkursu(profilu w portalu społecznościowym (Facebook), zorganizowanie wystawy, która zawierać będzie nadesłane prace itp.)
– prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane
– każdy z uczestników zobowiązany jest do dołączenia do swoich prac zgody (zgody załączone do regulaminu) – jest to warunek konieczny.
FORMAT PRAC I TECHNIKA WYKONANIA
– praca plastyczna może być wykonany z użyciem dowolnych technik plastycznych
– format pracy max. A3
ZASADY DOSTARCZANIA PRAC
Prace oznaczone czytelną wraz z oświadczeniem należy dostarczyć na adres:
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  05.05.2023r.

KRYTERIA OCENY
Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora według następujących kryteriów:
– realizacja tematu konkursu
– oryginalne pomysły
– wrażenia artystyczne
– estetyka i staranność wykonania.
ZAKOŃCZENIE KONKURSU
– laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora
– o sposobie podziału nagrody decyduje Jury konkursu
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu
– lista laureatów po ogłoszeniu  będzie dostępna:
· na stronie internetowej Biblioteki i Facebooku
Uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród i prezentacja prac odbędzie się
14 Maja 2023 w MGOK w Kowalewie Pomorskim podczas uroczystości z okazji 75-lecia biblioteki.

Pliki do pobrania:

Klauzula RODO  

 

Skip to content