Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  organizował w dniach 18.01.2022 r.  i 25.01.2022 r. ARTYSTYCZNE SPOTKANIA PRZY SZTALUDZE. Program zajęć zakładał dostarczenie uczestnikom pewnej, określonej wiedzy na temat zasad komponowania prac plastycznych, możliwości wyrazu niektórych środków, ale umożliwiał też indywidualny, spontaniczny proces tworzenia.

Skip to content