We wtorkowy  wieczór, 13 lutego 2024 r w Ostatki. miłośnicy literatury muzyki i sztuki  licznie przybyli na Noworoczne podróże po literaturze, muzyce sztuce Co nam w Duszy Gra. Spotkanie zorganizowane przez MGOK -MBP w Kowalewie Pomorskim  przy współudziale, działających DKK z Kowalewa Pomorskiego Grębocina, Gronowa

W ten wyjątkowy wieczór gości przywitała pani Barbara Niewidział dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wraz z Burmistrzem Miasta Kowalewa Pomorskiego Jackiem Żurawskim a, swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz miasta radni Rady Miejskiej, działacze społeczni, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele,  oraz czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Marzenna Wojnar,  koleżanki z DKK  z Grębocina i Gronowa przyjaciele, znajomi, miłośnicy literatury.

O odpowiednią oprawę artystyczną tworząc atmosferą sprzyjającą doświadczaniu literatury, muzyki i sztuki zadbali aktorzy scen Bydgoskich pani Wanda Dolman-Rzyska i Eugeniusz Rzyski było lirycznie poetycko i kabaretowo W trakcie naszych podróży Dyskusyjne Kluby Książki z Kowalewa Pomorskiego z Grębocina, Gronowa zaprezentowały  swoją działalność  a autorzy, którzy zaszczycili nas swoją obecnością pani Małgorzata Kasak pani Kamila Cudnik, pan Dariusz Rozwadowski udzielili krótkiego wywiadu zachęcając do spotkań autorskich i czytania książek ich autorstwa.

Dodając, koloru  temu wydarzeniu, towarzyszyła wystawa  prac malarskich pani Barbary Niewidział, pani Antoniny Chuhkraieva, pana Romana Stawickigo , pani Mirosławy Korpal, pani Brygidy Sławińskiej-Śliwypani  Renaty Kopycińskiej oraz wystawa zdjęć autorswa pani Moniki Ludke, Połączenie słowa, obrazu i piosenki stworzyło niepowtarzalną atmosferę, w której każdy mógł doświadczyć piękna sztuki w różnych przejawach.

Oprócz utworów literackich mieliśmy przyjemność wysłuchać utworu muzycznego przygotowanego przez panią  Annę Witkowską oraz młodą artystkę. 

Dla wszystkich był to miły wieczór z poezją literaturą sztuką i muzyką w tle. Goście i gospodarze kontynuowali swoje refleksje i dzielili się wrażeniami przy słodkim poczęstunku w tym miejscu składamy  podziękowania dla Burmistrza miasta Kowalewo Pomorskie pana Jacka Żurawskiego za wsparcie finansowe  naszego wieczoru Noworoczne podróże po literaturze, muzyce i sztuce Co nam w duszy gra, składamy  również podziękowania dla pani Hani Kalinowskiej  Czytelniczki Miejskiej Biblioteki -Radnej rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim za pomoc w przygotowaniu słodkiego stołu na naszą uroczystość a pani Monice Ludce za oprawę fotograficzną tego wydarzenia. Podczas spotkania uczestnicy otrzymali  upominek zakładkę do książki z inspirującym cytatem na pamiątkę tego wieczoru

 Dziękujmy za obecność.

Skip to content