W dniu 04.06.2023 roku na placu za Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim zorganizowano już po raz szesnasty „Ekobiesiadę” w ramach kampanii „Sprzątanie Świata- Polska”.
Wszystkich Przybyłych uczestników oraz mieszkańców miasta i gminy powitali Barbara Niewidział – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim oraz Pan Jacek Żurawski – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie. Ekobiesiadę rozpoczęliśmy występem Zespołu tanecznego „FAN” ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim pod kierunkiem Pani Katarzyny Grabowskiej.

Ekobiesiada składała się z trzech konkursów:

– kulinarnego, który polega na przygotowaniu potraw na bazie produktów naturalnych, gdzie komisja ocenia walory smakowe oraz sposób podania poszczególnych potraw i dekorację stołu;

– plastycznego, który  polega na wykonaniu wizerunku zwierząt chronionych naturalnych rozmiarów, jury ocenia sposób wykonania, różnorodność użytych materiałów, podobieństwo wykonanych zwierząt do oryginału;

– pokazu  mody ekologicznej w którym prezentowane są  fantazyjne stroje wykonane z różnorodnych materiałów.

Duże zainteresowanie konkursami jest dowodem na to, że dla młodych ludzi ważne jest propagowanie zdrowego trybu życia, kształtowanie postaw pro ekologicznych oraz edukacja w dziedzinie ochrony środowiska.

W w/w konkursach udział wzięli uczniowie ze Szkół Podstawowych z Kowalewa Pomorskiego, Wielkiego Rychnowa, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego, uczestnicy Dziennego Domu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.

Wszystkie konkursy oceniała powołana komisja w składzie:

Joanna Piasecka – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim, Magdalena Górna – Skarbnik Gminy Kowalewo Pomorskie, Hanna Kalinowska – Radna Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, Marylena Lewandowska – Sołtys Sołectwa Piątkowo, Jerzy Koralewski- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w Kowalewie Pomorskim, Wojciech Małkiewicz- Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, Grzegorz Kotecki – Prezes „ Fundacji Kowalewo Pomorskie Uśmiechnij się”

Wyniki EKOBIESIADY 2023

KONKURS KULINARNY

I miejsce (stolik nr 12) – Szkoła Podstawowa Kowalewo Pomorskie:

Tomasz Świerad, Natan Dąbrowski, Maja Świerad
II miejsce (stolik nr 5) – Szkoła Podstawowa Kowalewo Pomorskie:

Amelia Kaczmarek, Aleksandra Jagielska
III miejsce (stolik nr 6) – Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim:
Dorota Jaroszewska, Maja Bugajska, Lena Galarda
IV miejsce (stolik nr 7) – SP Kowalewo Pomorskie:

Amelia Redman, Antonina Miś, Natalia Karczewska

Wyróżnienia :

Stolik nr 10

Tykhon Chkhraiev, Diana Voronenko, Dmytro Bohatyrov

Stolik nr 1

Kaja Cyrklaf, Martyna Sobocińska, Adam Panak

Super Szefami Kuchni Kowalewo Pomorskiego Zostali:

Stolik nr 8 – Szkoła Podstawowa Kowalewo Pomorskie

Halina Pieniążkowska, Kinga Wilk, Katarzyna Nowak

 

KONKURS PLASTYCZNY: ( grupa starsza)
I miejsce -Anna Mejger – Dzienny Dom Pobytu
II miejsce – Janina Wiewiór – Dzienny Dom Pobytu

III miejsce – Anna Rocławska – Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim

KONKURS PLASTYCZNY: ( grupa młodsza)

I miejsce – Szymon Rogowski- Świetlica Socjoterapeutyczna

II miejsce – Jakub Skotarczak

III miejsce – Patrycja Urbańska – Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie

Wyróżnienia:                                                                                                                                                                                                            

Kinga Lewandowska, Martyna Olszewska, Igor Lewandowski, Anna Oleś, Magdalena Kempińska, Lena Nowak, Wiktoria Walukiewicz, Agata Trawińska, Szymon Zarębski, Kinga Wilk, Paweł Klugier,

Aleksandra Jagielska, Amelia Rudnicka, Lena Misiaszek

POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ:

Grupa młodsza:
I miejsce –  Norbert Zieliński – Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie
II miejsce- Szymon Piskorski – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim
III miejsce – Oliwia Dąbrowska – Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

III miejsce – Maja Lewandowska

IV miejsce – Julia Samplacka – Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie

Grupa starsza:
I miejsce – Anna Mejger – Dzienny Dom Pobytu
II miejsce –  Barbara Skorska – Dzienny Dom Pobytu

Fundatorami nagród dla zwycięzców konkursów byli: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  Firma PLASTICA Sp. z o.o. Frydrychowo, Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim oraz Kwiaciarnia „ Lawenda”.

Skip to content