REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Organizator:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim.

*Termin i miejsce organizacji konkursu:

5 czerwiec 2021 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

*Cel konkursu:

-zachęcenie dzieci i młodzieży do działań ekologicznych,

-rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej,

– poszanowania otaczającego nas środowiska,

– nabycia sposobów ponownego wykorzystania odpadów .

*Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs polegał będzie na wykonaniu w formie przestrzennej roślin, drzew, kwiatów chronionych w Polsce i na świecie wraz z opisem. Materiały użyte do wykonania prac plastycznych – odpady do recyklingu, np. : plastik,sznurki, papier, metal…itp….Dopuszczalne jest pomalowanie prac farbami ekologicznymi. Każdy z uczestników wykonuje 1 pracę. Karta zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej M-GOK.

* Konkurs oceniany będzie w kategoriach wiekowych. Z uwagi na wykonanie przestrzennych prac mogą pomagać dzieciom osoby dorosłe.

* Powołane prze organizatora Jury oceniało będzie:

-różnorodność użytych materiałów przeznaczonych do recyklingu,

-ogólny wyraz artystyczny i tylko forma przestrzenna.

* Organizator przewiduje nagrody finansowe i dyplomy.

* Prace z kartą zgłoszenia należy składać do dnia 28 maja 2021 roku do M-GOK (biuro nr 3).

Skip to content