Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im.Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2022”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównywanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach pozyskanego przez nas dofinansowania w wysokości 11700,00 zł i wkładu własnego instytucji w wysokości 2100,00. Zakupiono Monitor interaktywny, Laptop, głośniki i potrzebne do sprzętu okablowanie Całość zadania to kwota 13 800,00.
Zakupiony w ramach programu sprzęt będzie służył naszym mieszkańcom, czytelnikom oraz pracownikom biblioteki w ich codziennej pracy. Zapraszamy do biblioteki.

Skip to content