Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim znalazła się w gronie finalistów programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” 2022. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy. Całkowita kwota wydatków na realizację zadania wynosi 13 800,00 zł., czego 2100,00 zł. tj. 15% całkowitej kwoty wydatków stanowi wkład własny biblioteki, a 11 700,00 zł. to dofinansowanie ze środków Instytutu Książki. Dzięki temu dofinansowaniu Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim zakupi .Monitor interaktywny wraz z oprogramowaniem i laptop.

 

Skip to content