Informuję, że zgodnie ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie wyznaczył Miejsko-Gminnym Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim jako miejsce zbiorowej kwarantanny.

Miejsce zbiorowej kwarantanny przeznaczone jest dla osób, które z różnych powodów nie mogą odbyć kwarantanny we własnych domach. Do kwarantanny zbiorowej kierowane mogą być również osoby przez służby sanitarno-epidemiologiczne lub służby graniczne.

Skip to content