REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

,,Dzień Babci i Dziadka”

 • ORGANIZATOR

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława  Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim

 • CELE KONKURSU:

 Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,  wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności, integracja międzypokoleniowa.

 • ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Konkurs skierowany jest do najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Kowalewo  Pomorskie.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki z okazji Dnia Babci i Dziadka, składanej o wymiarach 15 x 21 (złożona kartka A4), z życzeniami w środku.
 3. Kartka powinna być wykonana własnoręczne w dowolnej technice plastycznej.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 prace.
 5. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
  Prace należy dostarczyć osobiście do  dnia 21.01.2022r.
 6. Do pracy należy dołączyć kartkę z danymi osobowymi uczestnika konkursu tj.
     imię, nazwisko, wiek i kontakt
 • NAGRODY DLA LAUREATÓW.

 Za zajęcie miejsca I, II i III oraz za wyróżnienia przewidziane są nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają  dyplomy okolicznościowe.

 • TERMINY KONKURSU:

Na zgłoszenia od uczestników czekamy do dnia 21 Stycznia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 29 stycznia 2022 r. podczas spotkania w Sali M-GOK w Kowalewie Pomorskim na które serdecznie zapraszamy najmłodszych  wraz z Babciami i Dziadkami.

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.oraz na facebooku MGOK w Kowalewie Pomorskim

 Więcej informacji na temat konkursu pod numerem tel. 56 6841174

ZAPRASZAMY!!!

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do Regulaminu  – Otwórz  

Skip to content