„Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju”
(Św. Bazyli)

W dniu 21 stycznia 2023 roku Chór 730-lecia Kowalewa Pomorskiego pod dyrekcją Pani Justyny Narewskiej wziął udział w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie. W swoim konkursowym repertuarze chór zaprezentował: „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „ Dlaczego dzisiaj”, „ Szczedryk”, „ Nad Betlejem w ciemną noc”, „Dzwonki sań”.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszej pani Dyrygent oraz wszystkich członków chóru zdobyliśmy „Brązowe Pasmo” czyli III miejsce w kategorii chóry seniorów. Dziękujemy pięknie szacownemu Jury za docenienie naszej pracy.

Skip to content