Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim wraz z  Filią Biblioteczną w Wielkim Rychnowie 12 maja 2023 świętowała  Jubileusz 75-lecia swojej działalności. W ramach obchodów, które odbyły się w XX Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek pod hasłem Moja Twoja Nasza Biblioteka!   przygotowane zostały różnorodne inicjatywy kulturalne . Kowalewscy bibliotekarze powzięli sobie za cel, by ten szczególny jubileuszowy Tydzień był czasem zarówno wspomnień i celebrowania historii, jak też rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.

Jako jedna z pierwszych przygotowana została wystawa prezentująca zmiany i najważniejsze momenty, jakie miały miejsce na przestrzeni tych trzech ćwierćwieczy istnienia placówki. Na ekspozycji można było odnaleźć archiwalne fotografie, wpisy z kronik bibliotecznych, zdjęcia z imprez, fakty z historii biblioteki oraz biogramy kierowników i dyrektorów.

 Po kilku dniowych spotkaniach i  wydarzeniach tj. – wystawy, spotkania DKK, , zajęcia edukacyjne. Jako zwieńczenie Tygodnia Bibliotek – odbyła się w wyjątkowe piątkowe przedpołudnie Gala Jubileuszu 75-lecia Biblioteki. Na początku Jubileuszu p. Barbara Niewidział Dyrektor M- GOK i p. Jacek Żurawski Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie przywitali wszystkich przybyłych na uroczystość.  Na gali goście wysłuchali rysu historycznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim  i Fili bibliotecznej w Wielkim Rychnowie, który odczytała p. Małgorzata Pęcherska- Żary, wierna czytelniczka i członkini DKK. Kolejnym punktem artystycznym był mini recitalu Wiktorii Pacholec i Patryka Piotrowskiego. Po występie przyszedł czas na słodki poczęstunek  Tort z okazji jubileuszu, a zwieńczeniem tego popołudnia był występ kabaretowy pt.,, Heca na swojską nutę”, który  przygotował zaprzyjaźniony Kabaret Trójka z Bydgoszczy. Rodzina Rzyskich -córka Aleksandra i rodzice; Wanda i Eugeniusz. Pełne pozytywnej energii spotkanie w licznym gronie czytelników i mieszkańców  stało się niebanalną okazją do podsumowania 75 lat działalności biblioteki.

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym szczególnym, jubileuszowym roku byli z nami – czytelnikom, którzy korzystali z naszych usług, członkom naszych facebookowych  społeczności, uczestnikom imprez. W sposób szczególny chcemy podziękować także tym, którzy razem z nami współtworzyli jubileuszowe przedsięwzięcia – Czytelnikom i emerytowanym pracownikom, Burmistrzowi  miasta Kowalewo Pomorskiego za patronat nad obchodami jubileuszowymi, sponsorom za wsparcie finansowe”; dyrekcji i kolegom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w  Kowalewie Pomorskim za pomoc w przygotowaniu Gali  oraz wszystkim organizacjom, artystom i odbiorcom, którzy przez ten tydzień byli z nami, uczestnicząc w realizacji również tych przedsięwzięć o nie jubileuszowym charakterze.

Skip to content